Këto janë kërkesat për mbrojtjen e Liqenit të Badovcit

Këto janë kërkesat për mbrojtjen e Liqenit të Badovcit

Grupi për mbrojtjen e Liqenit të Badovcit, ka dalë me një kërkesë publike për Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Komunën e Prishtinës, rreth vendimit për ndërtimin e vilave në këtë liqen.

Në njoftimin e publikuar në grupin e tyre në Facebook ata kanë adresuar gjithsej 5 kërkesa të cilat mund t’i ndiqni në vijim:

Ky është postimi i plotë:

Këto janë kërkesat e grupit për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Komunën e Prishtinës.

1. Të anulohet Vendimi i Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me Nr. Prot. A-76/2019 i datës 27.06.2019 me të cilin shfuqizohet pjesërisht vendimi i Komunës me te cilin palës i refuzohet kërkesa për dhënien e kushteve ndërtimore për Lagjen në Badovc.

2. Të anulohet Vendimi i Komunës se Prishtinës i datës 26.12.2019 për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e Lagjes në Badovc.

3. Të harmonizohen aktet nënligjore, qe rregullojnë mbrojtjen e zonave ujore: Vendimi i Qeverisë se Kosovës 16/127 për Badovcin, Udhëzimin Administrativ për Normat Teknike te Planifikimit Hapësinor dhe Udhëzim Administrativ MMPH – Nr.28/2014 Për Zonat e Mbrojtura Sanitare, me Ligjin Nr. 04/l-147 Për Ujërat e Kosovës.

4. Të fillohen procedurat qe zonën për rreth Liqenit te Badovcit ta shpallim peizazh te mbrojtur duke e bashkuar me Peizazhin e Mbrojtur te Gërmisë dhe në vendim te shënohet qe ndalohen te gjitha llojet e ndërtimeve në këtë zonë.

5. Të ndalohet planifikimi i lagjeve dhe objekteve turistike në zonat për rreth liqeneve akumuluese dhe te merren masa te menjëhershme, për largimin e objekteve ilegale dhe legale qe janë ndërtuar brenda zonës se dytë mbrojtëse (210 metra) të liqeneve akumuluese./Motilokal.com