Rritja e nxehtësisë ka të ngjarë të jetë një faktor për migrimin e popujve

Rritja e nxehtësisë ka të ngjarë të jetë një faktor për migrimin e popujve

Rritja e temperaturave për shkak të ndryshimeve klimatike ka të ngjarë të ndikojë në modelet e migrimit njerëzor, sipas një studimi të ri nga Rita Issa nga “University College London”, botuar më 24 maj në revistën me akses të hapur PLOS Climate.

Në dekadën e fundit, valët e të nxehtit ishin të shpeshta dhe temperaturat e sipërfaqes ishin më të ngrohtat e regjistruara. Ndërsa planeti ngrohet, shumë njerëz pritet të largohen nga shtëpitë e tyre për t'i shpëtuar temperaturave ekstreme. Megjithatë, roli i saktë i nxehtësisë në migrimin njerëzor nuk është kuptuar ende. Për të ndriçuar këtë marrëdhënie, ekipi i Issa-s kreu një rishikim të dokumenteve kërkimore, raporteve vjetore, dokumenteve të punës, dokumenteve qeveritare dhe literaturës shkencore që shqyrtonin ndikimin e nxehtësisë në migrimin njerëzor ose nxehtësinë që migrantët përjetojnë gjatë udhëtimit të tyre.

Nga 32 studimet që morën parasysh se si nxehtësia ndikon në migrim, gjysma gjetën një korrelacion midis ekspozimit ndaj nxehtësisë dhe gjasave që një person të migrojë. Shumica dërrmuese e 18 studimeve që vlerësuan efektet e nxehtësisë tek emigrantët ndërsa udhëtojnë raportuan ndikime negative shëndetësore, si sëmundjet e lidhura me nxehtësinë, stresin e nxehtësisë dhe vdekjen e hershme. Hulumtimi gjithashtu raporton se njerëzit vuanin më shumë nga nxehtësia kur jetonin në rajone me infrastrukturë të varfër, ose kishin përshtatje të pamjaftueshme në vendin e punës, nivel më të ulët arsimor dhe status të ulët socio-ekonomik.

Gjetjet e studimit të ri sugjerojnë se nxehtësia ka të ngjarë të influencojë modelet e migrimit njerëzor, duke përfshirë kohën kur njerëzit lëvizin, rreziqet me të cilat përballen gjatë rrugës dhe nxehtësinë që mund të përjetojnë pasi të vendosen. Megjithatë, fakti që vetëm gjysma e studimeve të përfshira gjetën një korrelacion midis nxehtësisë dhe migrimit sugjeron se nxehtësia nuk është faktori i vetëm që nxit migrimin.

Studiuesit theksojnë se asnjë literaturë nuk ka raportuar një "prag të temperaturës" mbi të cilin njerëzit janë të sigurt se do të migrojnë. Në vend të kësaj, ata propozojnë zhvillimin e mënyrave të pranuara për të krahasuar matjet e temperaturës, ndikimet e nxehtësisë dhe faktorët mjedisorë që shkaktojnë migrimin, që ata besojnë se do të mbështesin përpjekjet e ardhshme për të studiuar emigrantët klimatikë dhe për të miratuar politika që i mbrojnë ata nga dëmtimi.

"Migrimi është një përgjigje e vlefshme adaptive ndaj nxehtësisë ekstreme. Një pjesë e arsyes që nuk ka një temperaturë të caktuar në të cilën njerëzit do të migrojnë është vendosja e masave adaptuese që kufizojnë pasojat e nxehtësisë ekstreme. Megjithatë, shpesh më të varfrit dhe më të margjinalizuarit mbeten të prekshëm ndaj ekstremeve të temperaturës, duke përfshirë emigrantët", shtojnë autorët.

"Këto gjetje ofrojnë një mundësi të dyfishtë për veprim: politikë vendimtare për të kufizuar ngrohjen globale në rrjedhën e sipërme, përmes reduktimit të emetimeve të karbonit dhe gazrave të tjera serrë dhe strategjitë adaptuese që marrin parasysh cenueshmërinë njerëzore, duke përfshirë planifikimin urban, përshtatjet profesionale, modifikimin e familjes dhe më shumë që të ndihmojnë në pakësimin e ndikimeve të nxehtësisë në shëndetin, mirëqenien dhe produktivitetin e njeriut."

/Motilokal.com