A e dini se sa karbon lëshoni vetëm me një e-mail ose duke lundruar në internet?

A e dini se sa karbon lëshoni vetëm me një e-mail ose duke lundruar në internet?

Edhe pse vështirë se mendojmë për këtë, çdo përdorim i internetit nga ana jonë prodhon CO2. Dhe ne nuk po mendojmë për frymëmarrjen tonë. Jo, në mënyrë që interneti të funksionojë, ai ka nevojë për një rrjet kabllosh, serverësh, qendrash të dhënash, kompjuterë dhe pajisje të tjera që të gjithë përdorin energjinë elektrike.

Është pikërisht ky konsum i energjisë elektrike që prodhon CO2. Sipas disa të dhënave, interneti është ndotësi i katërt më i madh në botë. Nëse interneti do të ishte një vend, ai do të emetonte po aq CO2 sa disa nga ekonomitë më të mëdha të botës, si Gjermania apo Britania e Madhe.

Mjafton të theksohet se një mesazh e-mail "me peshë" 1 MB, gjatë udhëtimit nga dërguesi te marrësi, lëshon afërsisht 20 gram CO2. Vetëm njëzet mesazhe në ditë për përdorues, gjatë një viti “akumulojnë” emetimet e CO2 si një makinë që përshkon 1000 kilometra.

Nëse i shtojmë kësaj faktin se kërkimi i një adrese interneti rezulton në emetimin e 0.8 gram CO 2 dhe vlera totale rritet në 10 gram pas një kërkimi në internet që prodhon pesë rezultate. Pra, një përdorues bën mesatarisht 2.6 kërkime në internet në ditë, mund të ekstrapolohet se ky përdorues lëshon 9.9 kilogramë ekuivalent CO 2 në vit.

Përdoruesi mesatar i internetit, gjatë surfimit, ka nevojë për rreth 365 kWh energji elektrike dhe 2900 litra ujë në vit, që korrespondon me emetimet e CO2 të drejtimit të një makine për 1400 kilometra.

Për të rritur ndërgjegjësimin për këtë problem, në mars të këtij viti, agjencia dixhitale Creek and Pine kreu një anketë të 260 faqeve të internetit dhe nënfaqeve të 150 kompanive më të mëdha kroate dhe 20 faqeve më të vizituara.

Kur bëhet fjalë për faqet e internetit të kompanive më të mëdha kroate, 63 për qind e tyre janë të vendosura në serverë "të ndyrë" të mundësuar nga burime të energjisë jo të rinovueshme. 75 për qind e tyre janë energjikisht të paqëndrueshme, me gjysmën e tyre në klasën më të ulët të energjisë.

Ndër kompanitë më të mëdha kroate, emetimet më të mëdha të CO2 janë telekomit, faqet e internetit të të cilave prodhojnë rreth 170 ton CO2 në vit. Valamar u dallua si një shembull i mirë i kompanive të mëdha, faqet e të cilave janë më të qëndrueshme dhe ndodhen në serverë "të gjelbër".

Analiza e faqeve kroate më të vizituara rezultoi me tregues edhe më të keq, duke pasur parasysh se 90 për qind e tyre janë joefikase energjetike. Njëzet faqet e internetit më të vizituara gjenerojnë më shumë se 4500 ton CO2 në vit. Kjo është ekuivalenti i prodhimit të CO2 të rreth 500 avionëve Boeing 777 në një fluturim nga Nju Jorku në Sidnei.

Misioni ynë është të rrisim ndërgjegjësimin për çështjen e ngutshme dhe shpesh të anashkaluar të ndotjes dixhitale dhe ta përballojmë atë ballë për ballë përmes edukimit, dizajnimit dhe zhvillimit të uebsajteve dhe aplikacioneve të qëndrueshme. Ne duam t'i ndërgjegjësojmë kompanitë për emetimet e CO2 të krijuara nga produktet e tyre dixhitale dhe t'i fuqizojmë ato që të kërkojnë nga projektuesit dhe zhvilluesit e tyre përgjegjësi dhe ndërgjegjësim më të madh për rëndësinë e projektimit për jetëgjatësi dhe qëndrueshmëri. Është e rëndësishme të theksohet se faqet e internetit dhe aplikacionet mund të bëhen të paktën 70 për qind më efikase përmes optimizimit, që do të thotë se ato bëhen më të mira për mjedisin, njerëzit dhe biznesin, tha themeluesi dhe projektuesi i Creek and Pine, Vedran Židanik.

/Motilokal.com