13 Tetor - Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat

13 Tetor - Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat është një mundësi e mirë për të njohur progresin e bërë në drejtim të reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe humbjet e jetëve, jetesën dhe shëndetin. Edicioni i vitit 2021 fokusohet në "Bashkëpunimin ndërkombëtar për vendet në zhvillim për të zvogëluar rrezikun e tyre nga katastrofat dhe humbjet nga katastrofat".

Viti 2021 premton të jetë një vit i suksesshëm kur vjen puna për të përmbushur axhendën e politikave të dakorduara në 2015. Pa veprime të vërteta mbi klimën në dhjetë vitet e ardhshme, ngjarjet ekstreme të motit do të jenë dërrmuese, veçanërisht për vendet në zhvillim.

Fatkeqësitë ndikojnë në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme në mënyrë disproporcionale, veçanërisht përsa i përket vdekshmërisë, numrit të njerëzve të plagosur, të zhvendosur dhe të pastrehë, humbjeve ekonomike (si përqindje e PBB-së) dhe dëmtimit të infrastrukturës.

Ne nuk mund të çrrënjosim varfërinë dhe urinë nëse nuk rritim investimet në zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë. Bashkëpunimi ndërkombëtar për vendet në zhvillim përmes Ndihmës Zyrtare për Zhvillim (ODA) dhe ngritjes së kapaciteteve është thelbësore për të rritur rezistencën ndaj katastrofave përballë ngjarjeve ekstreme të motit dhe rreziqeve të tjera natyrore të shkaktuara nga njeriu.

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat filloi në vitin 1989, pas një thirrje nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për të promovuar një kulturë globale të ndërgjegjësimit ndaj rrezikut dhe zvogëlimit të fatkeqësive. Kjo ditë shënohet çdo 13 tetor, dhe ka për qëllim vetëdijesimin e njerëzve dhe komuniteteve në mbarë botën për të ulur  ekspozimin ndaj fatkeqësive, për rëndësinë e frenimit të rreziqeve me të cilat përballen.

Fatkeqësitë po zhvendosin miliona njerëz çdo vit. Fatkeqësitë, shumë prej të cilave janë përkeqësuar nga ndryshimet klimatike, kanë një ndikim negativ në investimet në zhvillimin e qëndrueshëm dhe rezultatet e dëshiruara.

Korniza Sendai për Reduktimin e rrezikut të fatkeqësive është fokusuar në qasjen e saj ndaj reduktimit të riskut të katastrofave dhe vlen për rreziqet e vogla dhe të mëdha të fatkeqësive të shkaktuar nga njeriu, ose rreziqeve natyrore, si mjedisore, teknologjike dhe biologjike./Motilokal.com