A na gënjejnë prodhuesit e veturave? A shpenzojnë dukshëm më shumë sesa thuhet në letër?

A na gënjejnë prodhuesit e veturave? A shpenzojnë dukshëm më shumë sesa thuhet në letër?

Hulumtimet e fundit tregojnë se të dhënat zyrtare të prodhuesit për konsumin e karburantit dhe emetimet e CO₂ nga veturat janë shumë jo të besueshme. Edhe me metodat e reja të matjes që synojnë të ofrojnë të dhëna më realiste, ekspertët e emetimeve nga organizata ICCT po zbulojnë gjithnjë e më shumë shkelje.

Hendeku në rritje midis të dhënave zyrtare të prodhuesve të veturave dhe kushteve aktuale të drejtimit po bëhet i dukshëm. Sipas një studimi të Këshillit Ndërkombëtar për Transportin e Pastër (ICCT), i publikuar së fundmi, veturat me motorë me djegie të brendshme të regjistruara në Gjermani në vitin 2022 konsumonin 14 për qind më shumë benzinë ose naftë për kilometër të kaluar sesa deklarohej zyrtarisht.

Në të njëjtën kohë, ata emetuan 14 për qind më shumë CO₂, i cili është i dëmshëm për klimën. Në vitin 2018, diferenca mes konsumit zyrtar dhe atij aktual ishte dukshëm më e vogël dhe arriti në 8 për qind. Kjo do të thotë se performanca e procedurës globale të testimit WLTP vihet sërish në pikëpyetje. Megjithëse WLTP u prezantua për të ofruar matje më realiste, nuk duket të ketë qenë një sukses i qëndrueshëm.

Jan Dornoff, një shkencëtar i lartë në ICCT, kritikon kërkesat e Bashkimit Evropian ndaj prodhuesve për të reduktuar emetimet e CO₂ të veturave të tyre të reja, duke argumentuar se ato "nuk janë të vlefshme në botën reale". Kjo, thotë ai, minon përpjekjet e BE-së për të reduktuar emetimet e CO₂ të lidhura me transportin dhe do të thotë që konsumatorët do të duhet të paguajnë për karburantin më shumë sesa prisnin.

Analiza e bazuar në të dhënat e karburantit të shoferëve gjatë vozitjes ditore tregon se disa prodhues, si Opel, Hyundai, Ford dhe Seat, janë veçanërisht larg shifrave zyrtare të konsumit. Nga ana tjetër, Mercedes-Benz, VW, BMW dhe Audi janë më afër të dhënave aktuale.

Siç pritej, një rregullore e re evropiane kërkon instalimin e pajisjeve matëse në veturat e reja nga viti 2021 për të parandaluar mashtrimet, por të dhënat nga këto pajisje nuk janë të disponueshme publikisht dhe nuk do të jenë të disponueshme për analiza për disa vite. Bashkimi Evropian publikoi rezultatet e përkohshme në mars 2023, të cilat konfirmuan një ndryshim edhe më të madh midis të dhënave zyrtare dhe reale sesa kishte sugjeruar fillimisht ICCT, duke arritur deri në 22 për qind.

/Motilokal.com